Beste toneelliefhebber,

Vooreerst hartelijk dank voor uw reservatie .Wij hebben uw reservatie goed ontvangen. Uw kaarten zijn beschikbaar aan het onthaal op de avond van de geselecteerde voorstelling.

Betaling gebeurt bij voorkeur vooraf op rek. BE36 7512 0625 5281 met vermelding van de naam waarop werd gereserveerd en het aantal kaarten of abonnementen.Tot binnenkort op onze voorstelling,

Toneelvereniging De Valk