Privacy

PRIVACY

De Valk verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij devalkbrugge@gmail.com 

De Valk verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (klantenadministratie, facturatie, verzenden van marketing en gepersonaliseerd nieuwsbrieven).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de gegevens die de klant ons bezorgd door te mailen/ reserveren via onze website of via websites van derden( ticketgang). 

De Valk garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van de Persoonlijk Levenssfeer (Drukpersstraat 35 1000 Brussel/ commissions@privacycommission.be)

Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren:

  • Per brief: stuur je vraag per brief naar De Valk, Pastoriestraat 276, 8200 Sint-Andries
  • Per e-mail: stuur je vraag naar devalkbrugge@gmail.com

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Share: